Rok: 2016

dla słuchaczy czwartego semestru kierunku RACHUNKOWOŚĆ

Uprzejmie informuję słuchaczy, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w poniedziałek 5 grudnia 2016 w sali 21 odbędą się egzaminy, spotkania i konsultacje: 1. Godz. 16.00 – egzamin z jednostki modułowej  2. Godz. 17.00 – praktyki zawodowe po trzecim semestrze 3. Godz. 17.30 – wypełnianie deklaracji egzaminu na kwalifikacje w zawodzie  Szczegóły. Ad. 1 Egzamin z jednostki modułowej (przedmiotu) „Rozliczanie wynagrodzeń”… Czytaj dalej dla słuchaczy czwartego semestru kierunku RACHUNKOWOŚĆ

dla słuchaczy czwartego semestru kierunku administracja

Uprzejmie informuję słuchaczy, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w czwartek 1 grudnia 2016 w sali 24 odbędą się egzaminy, spotkania i konsultacje 1. Godz. 15.10 – egzamin z jednostki modułowej  2. Godz. 16.00 – praktyki zawodowe po trzecim semestrze 3. Godz. 16.30 – wypełnianie deklaracji egzaminu na kwalifikacje w zawodzie 4. Godz. 17.00 – konsultacje przygotowujące do części praktycznej… Czytaj dalej dla słuchaczy czwartego semestru kierunku administracja

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2017 roku dla słuchaczy II semestru rachunkowości

W nawiązaniu do wcześniejszych zapowiedzi uprzejmie informuję, że w niżej podanym terminie odbędzie się spotkanie Dyrektora Studium ze słuchaczami drugiego semestru kształcenia w zawodzie technik rachunkowości. Program spotkania: 1. Omówienie procedur egzaminów na kwalifikację A.36 Prowadzenie rachunkowości 2. Zapoznanie z harmonogramem części pisemnej i praktycznej 3. Podpisanie „Deklaracji przystąpienia do egzaminu na kwalifikację zawodową” 4.… Czytaj dalej Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2017 roku dla słuchaczy II semestru rachunkowości

WYSYŁANIE KOMUNIKATÓW NA POCZTĘ ELEKTRONICZNĄ KAŻDEJ GRUPY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustaleniami w grupach i z kadrą dydaktyczną od dnia 10.10.2016 roku wszystkie bieżące komunikaty i materiały dydaktyczne będą przekazywane przez dyrektora i kadrę dydaktyczną wyłącznie na pocztę elektroniczną każdej grupy. Na stronie szkoły w zakładce „Komunikaty” prezentowane będą tylko najważniejsze sprawy ogólnodostępne istotne także dla osób spoza szkoły.

Termin deklarowania przez słuchaczy dobrowolnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW

Uprzejmie informuję, że wzorem lat ubiegłych jest możliwość zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia się słuchaczy od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW na cały nadchodzący rok szkolny. Opłata wynosi 30 zł przy sumie ubezpieczenia 6000 zł za rok i pełnej ochronie, czyli nie tylko w szkole, w drodze do szkoły i z powrotem, ale także w dni wolne… Czytaj dalej Termin deklarowania przez słuchaczy dobrowolnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW

Termin rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017

Uprzejmie informuję, że zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczną się zgodnie z harmonogramem: – dla słuchaczy III semestru od 1 września (czwartek) – dla słuchaczy I semestru od 12 września (poniedziałek) Szczegółowe harmonogramy nadchodzącego semestru na semestr jesienno-zimowy prezentujemy jak zawsze na naszej stronie w zakładce „Harmonogramy” działu „Życie szkoły”. Dla kierunków: – technik… Czytaj dalej Termin rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017

Informacja dotycząca praktyk zawodowych po drugim semestrze

Przypominam słuchaczom którzy ukończyli drugi semestr kształcenia i uzyskali wpis na trzeci semestr o konieczności zrealizowania praktyk zawodowych po drugim semestrze – realizowanych w trzecim semestrze od czerwca do listopada. Należy je odbyć zgodnie z „Programem praktyk” dla każdego kierunku przekazanych słuchaczom przez Dyrektura Studium początkiem czerwca i prowadzić przekazaną Państwu dokumentację. Przypominam o obowiązku… Czytaj dalej Informacja dotycząca praktyk zawodowych po drugim semestrze