Strona główna

             

Najlepiej radzimy sobie z pandemią.

nie przerywamy zajęć w czasie pandemii, kształcimy się online. nie musisz wychodzić z domu, żeby zdobyć nowy zawód (SZCZEGÓŁY TUTAJ)

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

OFERTA:

1. KSZTAŁCENIE W TYGODNIU LUB W WEEKENDY

2. MOŻLIWOŚĆ WYBORU FORMY EDUKACJI: 

 1. REKRUTACJA  DO SZKOŁY POLICEALNEJ (niżej)
 2. KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (szczegóły tutaj) lub niżej
 3. KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (szczegóły tutaj) lub niżej

Ad-1. REKRUTACJA DO SZKOŁY POLICEALNEJ

absolZdobądź lub podnieś kwalifikacje i możliwość dobrej pracy i lepszego życia!

 • Chcesz zarabiać więcej?
 • Szukasz nowej, atrakcyjnej pracy?
 • Potrzebujesz zdobyć lub poszerzyć posiadane kwalifikacje?
 • Chcesz zdobyć zawód potrzebny w każdej firmie, instytucji?
 • Nasza oferta skierowana jest właśnie do Ciebie.

 

 

Gdy się zdecydujesz, to zapisz się – to bardzo proste!!! KLIKNIJ TUTAJ

Dlaczego warto? 

 1. Oferowane zawody są  wyjątkowe bo dają kwalifikacje do pracy
  na różnych stanowiskach w każdej firmie!!!
 2. Kwalifikacje potwierdzone egzaminem państwowym i Comarchu !!!
 3. Matura nie jest konieczna
 4. Minimum teorii, maksimum praktyki – uczą fachowcy
 5. Praktyki w najlepszych firmach – potencjalnych miejscach pracy
 6. Najlepsze w Polsce wyniki naszych absolwentów
 7. Uprawnienia szkoły publicznej i wpis do ewidencji szkół
 8. Wpisowe, egzaminy, zaświadczenia, indeksy, legitymacje  i świadectwa MEN bezpłatnie

SZCZEGÓŁY – KLIKNIJ TUTAJ

Dlaczego nasze policealne?

1.  W naszych zawodach nie ma bezrobocia!!!
1.1   Te kierunki – zawody  występują w każdej firmie i instytucji, stąd łatwo znaleźć dobrze płatną i satysfakcjonującą pracę, szybki awans i karierę.

1.2   Zajęcia odbywają się w dni powszednie, tylko dwa razy w tygodniu w godzinach 16:00  do 20.00. Weekendy, ferie i wakacje są wolne.

1.3   Ze względu na potrzeby osób pracujących w dni robocze przez większość dnia, być może uruchomiona zostanie dodatkowo grupa sobotnio – niedzielna.

2. Modułów (przedmiotów) uczysz się kolejno, jeden po drugim, a nie naraz kilku!!!

 2.1   Nauka jest bowiem prowadzona prestiżowym systemem modułowym MEN, dzięki czemu przez około 2 miesiące uczy się i zalicza jednego przedmiotu specjalistycznego, a po jego zaliczeniu zaczynasz kolejny!!!

2.2  Nie ma, jak w innych szkołach, czy uczelniach, uciążliwych zimowych i letnich sesji egzaminacyjnych („zakuj, zdaj, zapomnij”), bo zaliczenia i egzaminy są rozłożone równomiernie w trakcie semestru.

3. W toku kształcenia nie ma żadnych przedmiotów ogólnokształcących
ze szkoły średniej,  ani zwykle zbędnych w praktyce przedmiotów akademickich jak: filozofia, socjologia czy psychologia.

4. Program nauczania obejmuje tylko specjalistyczne zajęcia z wybranego zawodu

4.1 Konieczne do pracy nie tylko w wybranym zawodzie i na różnych stanowiskach niemal wszystkich firm i instytucji.

5. Po ukończeniu naszej szkoły masz umiejętności i kompetencje do pracy w firmie produkcyjnej, handlowej, usługowej, eksportowej, importowej, w urzędach miast, gmin, starostwach, sądach, prokuraturze, policji, straży pożarnej. Także w urzędach pracy, urzędach skarbowych, ośrodkach pomocy społecznej, ZUS-ie, KRUS-ie, w administracji szkół, przedszkoli, banków, placówek służby zdrowia, w hotelach, domach wczasowych
oraz w ramach własnej firmy poprzez samozatrudnienie.

6. Uzyskasz świadectwa, dyplom, certyfikaty i suplementy w języku polskim i angielskim
Policealnego Studium Ekonomicznego
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (państwowy)
Comarchu S.A.  – twórcy programów, z których korzysta 85% firm i instytucji
OKE – suplementy  dające możliwość pracy także w innych krajach Europy i świata.

7. Mamy dobrą opinię w środowisku, profesjonalnie uczą praktycy i nasi absolwenci dostają dobre oferty pracy zaraz po szkole!   

8. Gospodarka potrzebuje praktyków, a tacy właśnie kończą naszą szkołę.
Po ukończeniu Studium będziesz wszechstronnie przygotowany do podjęcia kariery w nowym, poszukiwanym zawodzie. Rynek pracy uległ bowiem zupełnej zmianie. Według oficjalnych danych tylko co piąty magister po studiach pracę znajduje pracę w uzyskanym zawodzie znajduje – u nas tak nie jest.

Ad-2.  KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Po wprowadzonych aktualnie zmianach w przepisach oświatowych dotyczących kształcenia w Polsce, związanych między innymi z:
– likwidacją gimnazjów
– utworzeniem szkół branżowych
– wydłużeniem czasu nauki w szkołach średnich o rok
powstała możliwość szybkiego zdobycia zawodu poprzez:

KWALIFIKACYJNE  KURSY  ZAWODOWE

Już wkrótce, a najpóźniej od początku września będzie można zdobyć w naszym Studium atrakcyjny zawód w ciągu roku lub dwóch i potwierdzić nabyte  kwalifikacje   i umiejętności  egzaminem państwowym.

Dlaczego tak szybko?

1. Bo przedmiotem kształcenia będą tylko praktyczne zagadnienia specjalistyczne, bez przedmiotów ze szkoły średniej i zwykle zbędnych w praktyce przedmiotów akademickich.

2. 500 godzin zajęć specjalistycznych i praktyki w wybranych firmach i instytucjach to wystarcza by być fachowcem tuż po kursie.

3.  W technikum i na uczelni wyższej specjalistycznych zajęć w ciągu 5 lat nauki jest mniej niż na kursie.

Jaki zawód czy kwalifikację wybrać?

1. Zawód technik administracji  – Kwalifikacja AU. 68 Obsługa klienta w jednostkach administracji nauka dwa lata (od września do czerwca) dwa razy w tygodniu od 16.00 do 20.00

2. Zawód technik rachunkowości – do wyboru rok lub dwa lata. Na ten zawód składa się dwie kwalifikacje, (punkt 3 i 4) choć już jedna z nich daje realną możliwość dobrej, kompetentnej i dobrze płatnej pracy.

3. Kwalifikacja AU. 36 Prowadzenie rachunkowości – nauka rok  – od września do czerwca, zajęcia dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki od 16.00 do 20.00

4.  Kwalifikacja AU. 65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych – nauka rok – od września do czerwca, zajęcia dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy od 16.00 do 20.00.

Obydwie te kwalifikacje (punkt 3 i 4) można więc uzyskać w ciągu jednego roku ucząc się wieczorami od poniedziałku do czwartku. Można tez naukę rozłożyć na dwa lata jak do tej pory na tym kierunku.

TO BARDZO SZYBKA DROGA DO KARIERY!

Ad-3.  KURSY  DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

3.1  Zdobyć lub podnieść kwalifikacje, chociaż nie zawód, można także poprzez ukończenie jednego z wielu kursów doskonalenia zawodowego proponowanych w szerokiej ofercie naszego studium.
By przeczytać ofertę ogólną KLIKNIJ TUTAJ.

3.2   Nasze kursy stawiają na praktykę, a teorii jest na nich absolutne wymagane przepisami minimum. Absolwenci kursu otrzymują wystawione przez naszą szkołę „Zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej MEN III/1.

3.3   Większość kursów z tej szerokiej oferty realizował Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego PROMOCJA Henryka Grygowicza oraz powstałe z jego przekształcenia Policealne Niepubliczne Studium Ekonomiczne  w Gorlicach z obecną siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, a wcześniej na Krakowskiej 5.

3.4   Niższe ceny tych kursów mamy dla osób uczących się kiedyś lub obecnie w jednej z tych instytucji. Każdy kurs może zamówić dowolna firma lub instytucja, w szkole lub w jej siedzibie. Ponadto okresowo ogłaszamy i realizujemy kursy z wolnego naboru przeznaczone dla wszystkich. Obecną ofertę aktualnie ogłaszany kursów można pobrać tutaj. (kliknij tutaj)

3.5  Kursy na najbliższe tygodnie:

3.6  Kursy planowane w trakcie wakacji lub nieco później

3.7  Ogólna oferta szkoleniowa Studium na rok 2021 (pobierz tutaj)

By się zapisać:
1. Do Policealnego Studium
2. Na kwalifikacyjny kurs zawodowy
3. Na kurs doskonalenia zawodowego,
wystarczy:

1. Zadzwonić – Henryk Grygowicz – tel. 505 023 428 lub 13 44 717 44 lub
2. Pobrać formularz (kartę zgłoszeniową)  (KLIKNIJ TUTAJ)
3. Wypełnić formularz oraz:
– wysłać go na adres szkoły pocztą tradycyjną
– wysłać go pocztą elektroniczną: hen-gryg@wp.pl
– wrzucić do skrzynki rekrutacyjnej Studium na parterze szkoły przy ul. Piłsudskiego 8.

Zapraszamy!

Nasi absolwenci najlepsi w południowej Polsce z rachunkowości i administracji zobacz materiał o nas w RTVG

Wywiad z Dyrektorem Studium